logo KOMA Austria GmbH

14 fotos

Zlín Design Week 2017


City moduly na Zlín Design Weeku 2017.
Beratung
Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2017
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 3 dny
Produktionszeit: 3 týdny
Anzahl der Module: 52
Nutzfläche: 900
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte
Notiz:City moduly jsou určené pouze k pronájmu.
KOMA Mod­u­lar byla i v roce 2017 gen­erál­ním part­nerem Zlín Design Weeku, který se kon­al v tom­to roce již potřetí. Ten­to unikát­ní pro­jekt propo­jení stu­den­tů UTB a desig­nových firem se rok od roku rozrůstá. Fir­ma KOMA je hrdým part­nerem toho­to svátku designu ve Zlíně od počátku. V letošním roce slouži­ly City mod­u­ly navíc opro­ti před­cháze­jícm ročníkům i jako výs­tavní galerie a design shop. Na náměstí míru si pořa­datelé vytvořili ze City mod­ulů infoo­cen­trum s tera­sou a neonovým nápisem. který zval k návštěvě ZDW 2017. Součástí weeku byla i řada doprovod­ných pro­gramů, work­shopů a referencí. 
Zurück